Om jag ombildar din bostad, fast du kanske måste flytta.

Stadsplanering och bostadspolitik är en viktig fråga för alla partier, eftersom byggnader står kvar och påverkar stadsbilden och de möjliga sätten att bo på väldigt länge när de väl byggts. Så hur ser högerns bostadspolitik ut?


Högerns bostadspolitik utgår från att marknaden reglerar tillgången på bostäder enligt modellen tillgång och efterfrågan. Men eftersom kostnaderna för nybyggnation, exempelvis mark- och materialkostnader, bara fortsätter att öka finns sällan någon lönsamhet i att bygga billiga bostäder. Dessutom slopade Alliansen år 2007 det så kallade investeringsbidraget, vilket var ett statligt stöd till byggbolag för att förmå dem att bygga hyresrätter. Utöver detta har Alliansen också tagit bort det ränteavdrag man tidigare fick göra för sin hyresrätt, och ersatt det med ROT-avdraget som innebär att du får göra skatteavdrag för renoveringar på din ägda fastighet eller bostadsrätt.  Det här är en medveten politik för att dels gynna alla former av ägande istället för hyra, och också i hög hastighet se till att hyresbeståndet minskar och ägandebeståndet ökar.


Den nybyggnation som ägt rum under åren med Alliansen består i huvudsak av en blandning av bostadsrätter och hyresrätter med hög hyra, exempelvis Norra Djurgårdsstaden i Stockholm där det finns lägenheter som kostar över 20 000 i månaden. Samtidigt har också ett stort antal hyresrätter ombildats till bostadsrätter, mellan 2005 och 2011 hela 155 000 stycken i hela landet, med den största andelen i Stockholm.


När marknaden får styra bostadspolitiken byggs alltså inte särskilt många billiga bostäder i allmännyttan, och det får konsekvenser under många år framöver. Tillsammans med Alliansens medvetna politik för att skapa homogena områden leder det till segregerade städer, där människor med olika inkomstnivåer inte delar lika på ansvaret för alla områden i staden, utan de rika ser till att vårda och ta hand om sina stadsdelar medan de med lägre inkomster inte har råd att ta hand om platsen där de bor.

Många av de reformer och förändringar som tas upp här är inte enbart ett resultat av alliansregeringens politik. En hel del initierades av de tidigare socialdemokratiskt ledda regeringarna, men vi menar att den i svensk politik pågående trianguleringen och högerkrafter inom det socialdemokratiska partiet gjort att även detta kan kallas för borgerlig politik. Vårt mål är alltså inte i huvudsak att smutskasta enskilda partier, utan att synliggöra en samhällelig omvandling i borgerlig och kapitalistisk riktning, oftast ledd av nuvarande alliansregering men även inledd/påhejad av det socialdemokratiska partiet.